GLAS

Glasbranschens egen tidning

Glasbranschföreningens tidning, GLAS, är det enda magasinet i Sverige som kontinuerligt bevakar, informerar och inspirerar om produkter, företag och objekt i glasbranschen. Tidningen följer och speglar fortlöpande utvecklingen i denna kreativa och expansiva bransch. En bransch som präglas av seriösa företag med attraktiva produkter och tjänster. En bransch där teknikutvecklingen accelererar snabbt och där nya multifunktionella produkter uppfyller krav på såväl komfort och arkitektur, som energi och säkerhet.

Innehållet i GLAS ska ge kunskap och inspiration till arkitekter, fastighetsägare, byggföretag, projektörer, glas- och metallentreprenörer, glasmästare, bilglasmästare, konstinramare med flera. Genom GLAS håller man sig uppdaterad på aktuella projekt, profiler, produkter, och leverantörer i Norden. GLAS utkommer med fyra nummer om året. Tidningen når idag ut till cirka 20 000 läsare.

Utdrag ur senaste läsarundersökningen som bygger på intervjuer med 400 läsare:
- Tidningen GLAS får ett mycket gotthelhetsbetyg av läsarna. Betyget är 4,4 av 6
- 3 av 4 läsare, i kategorin prenumeranter/medlemmar har agerat till följd av annons i tidningen GLAS

Upplaga: 4 300 ex (TS 2020)
Antal utgåvor per år: 4
Målgrupp: Arkitekter, glas- och metallentreprenörer, glas- och bilglasmästare, fastighetsägare, byggherrar, upphandlare och konsulter.


Swedental 2023

Stockholm Hundmässa 2023

Dialäsens Chefsdagar 2023

Biblioteksdagarna 2024

Advokaten

Edition'22

MäklarVärlden

Brandsäkert

Insikt

GLAS

Rutan

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Allt om Diabetes

Reflex

Auris

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Hem & Hyra

Vårt Malmö

maklarvarlden.se

dialasen.com

advokaten.se

fysioterapi.se

Arbetsterapeuterna.se

Skolledaren.se

Caravan.se

Biblioteksbladet.se

Friluftsframjandet.se

Gjuteriet.se

Tandläkartidningen.se

Swedental 2023

Stockholm Hundmässa 2023

Dialäsens Chefsdagar 2023

Biblioteksdagarna 2024

Advokaten

Edition'22

MäklarVärlden

Brandsäkert

Insikt

GLAS

Rutan

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Allt om Diabetes

Reflex

Auris

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Hem & Hyra

Vårt Malmö