Så har Mediakraft hanterat distansarbete

Svenskar tycker om att jobba på distans. Sex av tio vill ha kvar den möjligheten även efter coronapandemin. Över 50 procent upplever dock att de saknar teamkänslan fastställer en ny rapport från Tele2 och Kantar Sifo. På Mediakraft har personalen arbetat hemifrån sedan i mars 2020 men hur har det egentligen fungerat?

Coronapandemin har gjort att fler människor än någonsin har fått pröva på att jobba hemifrån – vare sig de själva velat det eller inte. Det är en stor utmaning för organisationer att se till att medarbetarna trivs, mår bra och är fortsatt produktiva och kreativa även under rådande omständigheter. De allra flesta tycks ändå trivas och har lyckats anpassa sig väl efter de nya villkoren. Det visar en ny rapport, ”Det hybrida livet”, från Tele2 och Kantar Sifo. Sex av tio svenskar uppger att de även fortsättningsvis vill jobba mer på distans än de gjorde innan pandemin bröt ut. Det betyder dock inte att året av distansarbete har varit ensidigt positivt. 55 procent tycker att distansarbetet gått ut över teamkänslan.
Liksom många andra företag fick Mediakraft snabbt ställa om när covid-19 kom till Sverige.

Men hur har Mediakraft hanterat pandemin? Så här säger Sousie Saboh, försäljningschef;
-Jag tycker att vi har hanterat pandemin över förväntan, även nu när jag tittar tillbaka i backspegeln. Jag är väldigt stolt över gruppen och det engagemang, pannben och den ihärdighet alla visat under nästan ett års tid. Vi på Mediakraft fattade ett gemensamt beslut i början på mars 2020 att vi skulle övergå till distansarbete på obestämd tid. Vi kände att vi var tvungna att göra vad vi kunde för att bidra till minskad smittspridning samt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur har det fungerat rent praktiskt. Kan alla sitta hemma? 
-Rent praktiskt så har vi alla olika förutsättningar, det har ju att göra med hur ens boendesituation ser ut. Vissa av oss har suttit vid köksbordet medan andra har ordnat med en mer permanent lösning. Vi hjälper våra anställda till att utrusta sig med allt som behövs för att kunna bygga en så ergonomisk lösning som möjligt hemma.
Vi har även uppmuntrat gruppen att skaffa sig rutiner som är så lika de normala som möjligt. Ta en promenad på morgonen för att få känslan av att gå till jobbet, ha en fast punkt hemma som arbetsplats och vi har interna möten samt avstämningar på daglig basis digitalt via Teams.

 Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna med distansarbete?
-Fördelarna med distansarbete är att vi ser att vårt jobb kan utföras trots att vi inte kan ta oss in till vårt kontor i Gamla Stan. Vi ser också att sjukfrånvaron och VAB är lägre vilket är positivt. Nackdelarna är att den positiva energin som vi sprider till varandra är svår att få via en skärm. Peppen när det känns motigt eller hejaropen när det går bra saknar vi också. För att försöka behålla energin i dessa tider, inleder vi varje arbetsdag med ett gemensamt morgonmöte för att starta dagen tillsammans.

Har distansarbetet påverkat Mediakrafts prestation?
-Vi hade en oro för det men nej, faktiskt inte! Mediakraft har en grupp väldigt duktiga och erfarna säljare som har lyft sig ännu ett snäpp under pandemin. Vi har jobbat hårdare än tidigare och hållit god kontakt med både annonsörer och uppdragsgivare. Vi upplever inte att vårt val av arbetsplats har påverkat resultatet.

Hur kommer ni göra i framtiden? Blir det mer distansarbete nu?
-Det får tiden utvisa. Mediakraft har under sina verksamma år haft som policy att allt arbete ska skötas från kontoret. Jag ser gärna att vi återgår till detta när pandemin är över men med eventuellt utrymme för distansarbete vid specifika behov.

Fakta från undersökningen:

  • Av de som haft möjlighet att distansarbeta gjorde 60% av befolkningen detta i november 2020.
  • 6 av 10 tror att de kommer jobba mer på distans efter pandemin jämfört med före.
  • Svenskarna vill jobba i snitt 36 % av sin arbetstid på distans även när Coronarestriktionerna har släppt. Det motsvarar nästan 2 dagar i veckan.
  • 55 % tycker att distansarbetet går ut över teamkänslan.
  • I Stockholm arbetar 62%av befolkningen hemifrån 75–100% av arbetstiden medan enbart 46% i Gävleborg.

Läs hela rapporten från Tele2 och Kantar Sifo här!


Dialäsens Chefsdagar 2024

Biblioteksdagarna 2024

Arbetsterapiforum 2025

Swedental

Stockholm Hundmässa

MäklarVärlden

Insikt

Advokaten

GLAS

Ljuskultur

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Reflex

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Vårt Malmö

Allt om Arbetsmiljö

Dialäsen.com

Mäklarvärlden.se

Advokaten.se

Arbetsterapeuterna.se

Fysioterapi.se

Skolledaren.se

Caravan.se

Biblioteksbladet.se

Friluftsframjandet.se

Gjuteriet.se

Tandläkartidningen.se

Alltomarbetsmijo.se

Dialäsens Chefsdagar 2024

Biblioteksdagarna 2024

Arbetsterapiforum 2025

Swedental

Stockholm Hundmässa

MäklarVärlden

Insikt

Advokaten

GLAS

Ljuskultur

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Reflex

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Vårt Malmö

Allt om Arbetsmiljö