Status

Status är Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning.

Medlemmarna i Riksförbundet HjärtLung lever med olika typer av hjärt och lungsjukdomar. Status bevakar ämnen som berör våra medlemmar. Vi berättar om hur det är att leva med hjärt- och lungsjukdomar, vi skriver om de olika diagnoserna, egenvård och hur sjukvården fungerar.

Status speglar den kunskap som organisationen har genom medlemmarnas erfarenhet av hjärt- och lungsjukdom och utifrån den patientnära forskning som vi stödjer via Forskningsfonden. Tidningen visar också upp den gemenskap som föreningarna erbjuder, vilket bidrar till positiva livsstilsförändringar och ger lust och inspiration. Vidare speglar Status att organisationen är den starkaste opinionsbildaren kring hjärt- och lungsjukdom i Sverige – att vi genom vår handlingskraft bidrar till att rädda liv.

Upplaga: 30.000
Antal utgåvor per år: 5
Målgrupp: Medlemmarna i Riksförbundet HjärtLung


Dialäsens Chefsdagar 2024

Biblioteksdagarna 2024

Arbetsterapiforum 2025

Swedental

Stockholm Hundmässa

MäklarVärlden

Insikt

Advokaten

GLAS

Ljuskultur

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Reflex

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Vårt Malmö

Allt om Arbetsmiljö

Dialäsen.com

Mäklarvärlden.se

Advokaten.se

Arbetsterapeuterna.se

Fysioterapi.se

Skolledaren.se

Caravan.se

Biblioteksbladet.se

Friluftsframjandet.se

Gjuteriet.se

Tandläkartidningen.se

Alltomarbetsmijo.se

Dialäsens Chefsdagar 2024

Biblioteksdagarna 2024

Arbetsterapiforum 2025

Swedental

Stockholm Hundmässa

MäklarVärlden

Insikt

Advokaten

GLAS

Ljuskultur

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Reflex

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Vårt Malmö

Allt om Arbetsmiljö