Gjuteriet.se

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation med gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter och processer. Föreningen har nästan 200 medlemsföretag. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF, med flera. Medlemmar står för över 95 procent av gjutgodsproduktionen i Sverige, vilket gör att Gjuteriföreningen är stark och väl förankrad inom branschen. Gjuteriföreningen tillvaratar medlemmars intressen gentemot myndigheter, forskningsfinansiärer, skolväsende med flera.

En viktig uppgift för Gjuteriföreningen är att initiera forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Arbetet bedrivs i nära samarbete med bland annat Jönköping University och forsknings- och utbildningsinstitutet Swerea.

Sveriges Gjuteritekniska förening (en organisation för anställda i branschen) äger tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen Gjuteriinformation AB, som driver två plattformar för att sprida nyheter, forskning samt bevakning av branschen; Tidningen Gjuteriet samt hemsidan www.gjuteriet.se
Med dessa kanaler når du ut till alla inom en mängd olika gjuteribranscher som exempelvis verkstads-, fordons-, telekom- och vindkraftsindustri.

Gjuteriet.se publicerar materialet från den tryckta tidningen. Däremellan uppdateras gjuteriet.se med nytt och unikt extramaterial samt nyhetsuppdateringar.
Här finns även Gjuteriföreningens Youtube-kanal Gjuteriet TV där det finns möjlighet till sponsring av inlägg.


Dialäsens Chefsdagar 2024

Biblioteksdagarna 2024

Arbetsterapiforum 2025

Swedental

Stockholm Hundmässa

MäklarVärlden

Insikt

Advokaten

GLAS

Ljuskultur

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Reflex

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Vårt Malmö

Allt om Arbetsmiljö

Dialäsen.com

Mäklarvärlden.se

Advokaten.se

Arbetsterapeuterna.se

Fysioterapi.se

Skolledaren.se

Caravan.se

Biblioteksbladet.se

Friluftsframjandet.se

Gjuteriet.se

Tandläkartidningen.se

Alltomarbetsmijo.se

Dialäsens Chefsdagar 2024

Biblioteksdagarna 2024

Arbetsterapiforum 2025

Swedental

Stockholm Hundmässa

MäklarVärlden

Insikt

Advokaten

GLAS

Ljuskultur

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Reflex

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Vårt Malmö

Allt om Arbetsmiljö